Tetování - význám motivů ( Ptactvo )

14. listopadu 2011 v 15:29 | Andenka |  Tattoo Meanings


Aktualizace:30.3.2015
Obecná charakteristika ptactva je neméně zajímavá, než charakteristiky konkrétních druhů. Ať už skuteční, nebo bájní ptáci, jako je například fénix, patří po staletí mezi nejoblíbenější náměty ze světa zvířat. Provedení bývá různé, ptáci samotní, ptáci spojeni s květem, v hnízdě, v letu, sedící na větvi nebo jako součást velkého motivu inspirovaného faunou. Ptáci jsou nositelem metafor, evokují a symbolizují nálady a také charakteristické vlastnosti či životní etapy a různá životní období. Tetováním některého z druhů ptactva lze vyjádřit emoce, mají své role v mytologii, v příbězích, pohádkách a bájích z všech koutů světa. Máme ptáčky kolibříky, papoušky, vlaštovky a jiné barevně hrající, pak máme tematicky vážnější, to jsou sovy, krkavci, vrány a nebo ptáky s puncem nejvážnějším, jako je sova či orel. V indiánské mytologii jsou například orel a krkavec posvátní ptáci, orel je duchem svobodného válečníka, krkavec je zase hrdinou, ale i zrádným nepřítelem, který je spojencem magického pólu života, tedy je vyhledáván šamany a kouzelníky. Opakem je křesťanská víra, kde je krkavec znázorněn jako symbol zla. Ve víře hraje ptactvo velmi silnou roli, setkáme se zde také s holubicí, rackem či ledňáčkem. Obecně černí a tmavší ptáci jsou zvěstováním zla, naopak světle zbarvení jsou nositelem zpráv dobrých. Určitě největší obdiv a úctu u nás ptáci získávají díky své schopnosti létat, kterou jim lidská říše závidí. Let je symbolem duše, která putuje do záhrobí, cesta do pekla, do ráje nebo do věčných lovišť. Stejně jako je znázorněním krásy a dokonalosti přírody, toho, že člověk nikdy přírodu nedostihne. Různé východní filozofie spatřují v letícím ptáku symbol naděje, která se blíží. To je tak ve stručnosti, co se asi tak nejvíce váže k těmto opeřencům. My se nyní pustíme do konkrétních případů.

V současné době se tetují snad všechny druhy, pštros, plameňák, papoušek, tukan, tučňák… Ale i klasika jako vrány, vrabci, sovy, orli, vlaštovky či salašníci. My se podíváme na ty, jejichž význam je dohledatelný.

Vlaštovka - ano, začneme klasikou, která dnes se zrodem nové vlny oldschoolu ožívá. U vlaštovky ovšem pozor, můžeme si jí často poplést se salašníkem, ke kterému se také dostaneme. V Americe žijící ptáček salašník totiž vypadá a v tématice tetování je znázorněn právě tak, jako vlaštovka a jediné poznávací znamení, jak je odlišit, je barva. Salašník se zobrazuje s modrým hřbetem a křídly, jeho prsa a spodní strana hlavičky jsou pak červené. Tak schválně, kolik z vás si teď uvědomilo, že podle barev je jeho vlaštovka vlastně salašníkem? Nu, jeho význam si ještě povíme, teď tu máme ale vlaštovku, námořnický symbol štěstí. Kromě štěstí tento ptáček znamenal návrat, vlaštovky se jak je známo vrací, takže se často tetuje jako symbol návratu. Jedna jako návrat domů, dvě jako příklad věčného navracení se k rodičům, jedna za maminku, jedna za tatínka. Kromě návratů a štěstí také vlaštovka hlásí příchod jara, je tedy posel naděje, zvěstovatel šťastného období. Tetují se často v páru, se šerpou, s květy nebo s věnováním, protože patří i do vzpomínkové tématiky. Mohou být symbolem plodnosti a péče o potomky, matky si je také často tetují jako symbol svých ratolestí. Poutníci zase věří, že jim přinesou stálost, dobro a víru během jejich pouti. Tento význam si od nich také přebírají cestovatelé. Vlaštovčí pár spolu zůstává po celý život, proto často tetované po dvou, proto symbol věrnosti a oddanosti, ovšem pozor na Japonsko, tam je naopak symbolem zrady, ale proč, to bohužel netuším. Budoucí změna k dobrému, znak toho, že se země blíží, to je dávný odkaz vlaštovky v tetováži námořnické. Když už tu máme námořníky, tam se ještě objevuje vlaštovka probodnutá dýkou, nebo vlaštovka, která je doplněná o srdce probodnuté dýkou - tato tetováž patří do skupiny vzpomínkových a značí památku na osobu, která zahynula na moři.


Salašník - aneb bratříček vlaštovky z Ameriky. Ptáček, který je skoro stejný, tetuje se také v rozletu, dokonce i tvar těla odpovídá sestřičce vlaštovce. Symboliku má také téměř stejnou - dobro, štěstí, příchod jara a tak dále. Kromě toho se pojí s pevným zdravím a často se stává symbolem podnikavců, jako symbol dobrého businessu. Jeho barva je jasně modrá, podobá se jasné obloze nebo modrému porcelánu, symbolizuje velice pozitivní a radostný náboj. Salašníka si tetují lidé, kteří věří ve své sebevědomí, věří ve své životní štěstí a v to, že si vybrali dobrou cestu životem. Mrtvý salašník je často tetovaný motiv, například napíchnutý na kůl nebo jeho mrtvé tělo schoulené do klubíčka, toto je symbol zklamání, které vás v životě zasáhlo a nechcete na něj zapomenout, neboť je vám radou do dalšího života. Stejně tak může ale mrtvý salašník značit ztracenou nevinnost, ať už tu sexuální, nebo například co se týče kriminality, drog a ta dále. Obecně ale platí za pozitivní symbol a podobně jako vlaštovka je součástí veselých barevných tetováží.


Plameňák - král v růžové barvě. Tento pták je symbolem nedosažitelné krásy přírody a tetují si jej lidé, kteří obdivují právě onu dokonalost a estetičnost přírody. Často jej vyhledávají umělci, kteří oceňují smyslnou podobu tohoto opeřeného krasavce. Obecně je symbolem krásy, krásy přirozené, estetického citu, ale také čistoty, jakou tento pták vyzařuje a jak na okolí působí.

Jeřáb - symbol míru a naděje v Japonsku, kde je častým námětem v tradičním umění. Jeřáb je ochránce, evokuje velkým, až skoro dvoumetrovým rozpětím křídel, které má možnost ochraňovat. Takže v tom spočívá jeho hlavní význam. Má také možnost vynášet nás výš, k duchovnu, k sobě samému. Říká se, že jeho křídla mají schopnost vynést duši zemřelého až do ráje, pokud si to ona duše zaslouží. Mimoto je symbolem lásky partnerské, což se pojí k jejich rituálu námluv. Milenecké tetování jej vyhledává jako znak lásky, erotička a věrnosti. Což je opakem u indiánů, kde byl za znak samoty a nezávislosti. Zde se jasně ukazuje, že co kultura, to jiné vysvětlení. Je zvláštní, proč indiáni zvolili samotu, protože jeřáb obecně žije v koloniích a je ptákem společenským.


Vrabec, jiřičky a jiné drobné ptactvo - tyto maličcí a skromní ptáčci nás nutí projevit ochranitelské pudy a přesně to je onen význam. Jiřičky či zebřičky jsou symbolem dětí, vrabec zase symbolem obyčejného, leč okouzlujícího společníka. Drobní ptáčkové, jako je například i sýkorka nebo ledňáček, jsou symboly dětského pohledu na svět, skromnosti, lásky ke skromnému projevu přírody bez honosných per a barev. Jsou opakem pávů a jiných honosných zvířat, které obdivujeme pro jejich krásu, tyto ptáčky milujeme právě pro jejich skromný a maličký vzhled a jsou vyhledáváni právě lidmi, kteří takoví touží být, ač maličkým, tak velkolepým.


Páv, aneb pýcha. To už nám říkali jako malý dětem, pyšný jako páv, pamatujete? Pýcha, marnivost, chlubení se, arogance, okázalost. To vše se s pávem pojí. Symbolizuje v první řadě půvab, ozdobu, nádheru, stejně jako je znakem dobrého rodu. Páv s korunkou pak získává ještě více na své hodnotě. Jedna z legend říká, že všechny živé bytosti byli stvořeny z kapek, které skanuly z pavích per. Na východě je páv znakem božství, postavení, moci a krásy, ale né krásy přirozené, nýbrž krásy movité, získané. Páv se tetuje celý, nebo jen paví pera, které jsou symbolem prohřešků, zatajených a ukrytých hříchů. Krev z páva odhání zlé duchy a paví pohled prý dokáže ze zlého člověka vyhnat zlou povahu. Hlavním důvodem tetování páva je ale právě ona okázalost, honosnost a krása.


Labuť - podobně jako páv, i ona je krásné zvíře, avšak páv se chlubí peřím a barvou, kdežto labutě jsou bílé, čisté a přirozené krasavice. Labutě s korunkou jsou symboly labutích princezen, zakletých duší a víl. Ale také věčné samoty. Labuť při ztrátě partnera žije v osamění, je tedy symbolem samoty, ztráty, bolesti a truchlení po ztrátě. Symbol věrné lásky, samoty v lásce, ale také symbol odpuštění či ženské čistoty, to všechno najdeme v labuti.


Sova, má oblíbená paní z ptačí říše. Sova je posel zla, když v lese zahouká sova, zbytek lesa ví, že se blíží nebezpečí. V mytologii pohanů je tedy zvěstovatelem zla, symbolem samoty, nočního života a obecně panuje za symbol negativního typu. Ovšem pokud se podíváme do mytologie antické a východní, nalezneme moudrost. U keltských bájí sovu najdeme jako ztělesněné duchy a jejich houkání je právě forma komunikace mezi duchy. Sova se pojí s věděním, avšak nejen s tím dobrým, jako je moudrost, ale i s věděním, které je spojenou s magií a to i s černou. Takže sova je nejen moudrost a životní vědění nabité zkušenostmi, ale i ta stinná stránka. Pokud Apač slyšel sovu, blížila se smrt. Sova je tajemná průvodkyně nočním životem, její majitel je tedy taky tajemný. Majitel tetované sovy je člověk, který si je vědom své moudrosti, avšak ví, že jí získal i díky špatným krokům ve svém životě. Svahilci věří, že sova je posel nemocí, v Africe obecně jsou poslem čarodějnic. Jejich výrazné oči mají být také komunikační formou s temnou magií. Paradoxem je, že sovu tedy různé kultury vnímají spíše negativně, ale sama o sobě je sova vykládána v mytologii evropské jako ochránkyně, což plyne z pohanské báje o tom, že houkající sova upozorňuje zbytek lesa na nebezpečí a radí jim se ukrýt.


Orel - k orlu se pojí i káňata a podobné druhy, je to pták silný a je to odvěký symbol slunce. V indiánské a později motorkářská symbolice je znakem svobody, dokáže vyletět až ke slunci na úpatí hor a vzápětí se snese dolů, je tedy neomezený, volný a nezkrotný, navíc také vzácný. To vše jsou jeho zajímavé atributy. Byl pozvednut na nejvyšší symbol svobodné duše a svobodného člověka, milují jej rebelové a lidé nespoutaní, lidští dravci. Je také symbol moci, to dokazují i erby a středověké znaky, kde se orel vyskytoval. Indiánští bojovníci od něj čerpali sílu z nebes, to dnes vyhledávají sportovci nebo závodníci. Ve starém Mexiku byl orel dokonce bohem, a to bohem všeho rostlinstva. V křesťanském světě jej najdeme jako symbol apoštola Jana, jako atribut a metaforu ostražitosti. Během křížových výprav byl orel přijat jako symbol pro vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem. Podíváme - li se do moderních dějin, najdeme orla ve formě orla germánského a to jako znak nacistického Německa. Kromě toho nalezneme orla například v logu spousty motorkářských klubů a prodejců, to značí spojitost s onou svobodou, která je pro orla znakem numero uno.


Holubice - v křesťanství symbol Ducha svatého, symbol pevniny v příběhu o tom, jak se Noe plavil po potopě a holubice nesla snítku olivy v zobáku a značila, že zem suchou našla. Na rozdíl od krkavce, který ji nenašel. Holubice si tam vybudovala jasné místo na poli symboliky naděje, dobrých časů a míru. Symbol míru se poté stal celosvětovým. Staré indiánské kmeny věří, že odlet holubice značí odlet duše z těla po smrti. Takže kromě míru a naděje je také symbolem památky a často se objevuje ve vzpomínkové tetováži.


Fénix - bájné zvíře, které najdeme v mytologii, v pohádkách, v moderních sci-fi filmech a tak dále. V evropských bájích je znakem slunce, na konci každého dne zemře v plamenech a ráno opět povstane z popela, takže si jej staří Evropané pojili se sluncem, které večer zapadá a ráno vychází. Je také silným symbolem znovuzrození, lidské síly, vzkříšení, odchod ze starého světa a zrod nového, začátek a konec, nekonečno nebo symbol věčnosti. Symbolizuje výhru života nad smrtí, takže si jej často tetují lidé, kteří unikli smrti ze spárů, například překonali zlou nemoc či vážné nehody. Je také symbolem nesmrtelnosti, ve kterou věří zejména východní filozofie. Fénix vzplane sám, na hranici, kterou si sám vybuduje z vonných větévek. Jeho tělo shoří a druhého dne se z vlastního popela opět narodí a tak to probíhá po dobu 500 let, tak dlouho bájný pták žije. Tetují si jej milovníci pohádek, Ti co věří v magii a říši kouzel. Je symbol elegance, cti, křehkosti, krásy, dobroty. Kromě toho je velmi významným symbolem čistoty, protože každodenní vzplanutí značí očistu, proměnu ohněm.Co se týče reálných ptáků, dále se tetují ledňáčci, tučňák, pštros, ale i slepice, holub, krkavec, vrána a v dnešní době už se vlastně setkáme s jakýmkoliv motivem. Ty už jsou ale spíše osobního charakteru a pro každého znamenají něco jiného. Krkavec, havran či vrána bývají symboly negativní, motiv smrti, lsti, magie a kouzel. Naopak papoušek se může pojit s pirátem, může být symbolem exotiky a tak dále, pštros s hlavou v písku znamená, že strkáte hlavu do písku a utíkáte před problémy. Je toho moc a moc a moc a pokud máte nějakého ptáčka, který tu není, nebojte se nám napsat komentář co a kde a proč máte. V poslední řadě se podíváme na jednoho ptáčka bájného a to na fénixe.

DALŠÍ VÝZNAMY K TETOVÁNÍM NAJDETE >> ZDE <<


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Eny Eny | 14. listopadu 2011 v 17:02 | Reagovat

Nejvíce se my líbí labuť :) jinak super článek ;-)

2 Nikki Endorfins Nikki Endorfins | 14. listopadu 2011 v 21:39 | Reagovat

Dali byste sem i křídla?? Chtěla bych si je dát na záda :))

3 Tabitha ren Moore Tabitha ren Moore | Web | 12. ledna 2012 v 19:05 | Reagovat

Osobně mám  holubici :)

4 lena lena | 24. září 2012 v 17:39 | Reagovat

a korela nic?

5 Anelka Anelka | 22. listopadu 2015 v 20:56 | Reagovat

Pěkný članek :) děkuji za hezké čtení

6 Gabushka Gabushka | 27. prosince 2015 v 23:47 | Reagovat

Moc krásný článek, máš to tu moc pěkné. Díky, určitě se mi to bude hodit :))

7 Aneta Aneta | E-mail | 4. ledna 2016 v 20:31 | Reagovat

Zajímali by mě vrána a drozd, plusy i mínusy prosím:)

8 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 12. dubna 2016 v 16:04 | Reagovat

Hello!

9 kristyna kristyna | 9. června 2016 v 10:16 | Reagovat

ja mam vytetovaneho fenixe :)

10 Špaček Špaček | 5. srpna 2016 v 11:13 | Reagovat

Já mám špačka :) jelikož se tak jmenuji
Má nějaký další význam? Díky

11 Šárka Šárka | 14. září 2016 v 10:11 | Reagovat

Vytetovaný motiv křídel býva prodchnutý duchovní nebo fantaskní symbolikou.Ptačí křídla představují rychlost,povznesení,svobodu a touhu prosadit se.Křídla andělská symbolizují prozření,vedení a ochranu shůry a inspiraci.V křídlech motýlů,vážek,víl a mytických bytostí je ukrytá čarovná moc.

Vytetované ptačí pírko může symbolizovat schopnost vzlétnout,ať už v duchovním,citovém či tvůrčím slova smyslu.

12 Lenka Lenka | E-mail | 8. března 2017 v 8:07 | Reagovat

Ahoj, chtěla bych se jen zeptat. Existuje motiv, který by charakterizoval člověka, který je přátelský a dokáže se vcítit do druhých, pomáhá ostatním a nikdy se nevzdává, je to bojovník, který se dokáže i v nejtěžších situací smát a svou pozitivní náladou umí ,,nakazit" ostatní :-)

13 Moisesbet Moisesbet | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 3:38 | Reagovat

cialis commercial football

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>cialis fast delivery</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">buy cialis</a>

    cialis shop online worldwide

14 Viagbet Viagbet | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 23:25 | Reagovat

try it viagra 10mg

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra coupon</a>

    achat viagra discount

15 Onlinepbet Onlinepbet | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 20:08 | Reagovat

cialis mejor precio diario

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cheap cialis</a>

    cialis  5mg preisvergleich

16 Moisesbet Moisesbet | E-mail | Web | 1. května 2017 v 7:00 | Reagovat

temporary use of viagra

      http://viagrasaleznp.com/ - sale viagra

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">purchase viagra</a>

    pharmacy support viagra canada

17 Moisesbet Moisesbet | E-mail | Web | 7. května 2017 v 8:19 | Reagovat

quick loan fast

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>advance payday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">usa payday loans</a>

    mileage plus visa cash advance

18 Moisesbet Moisesbet | E-mail | Web | 9. května 2017 v 21:22 | Reagovat

does money box do payday loans

      http://fastloanstgz.com/ - best payday loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">cash advance online</a>

    payday advance north miami

19 viagra viagra | E-mail | Web | 13. května 2017 v 23:25 | Reagovat

Hello!

20 Demidbet Demidbet | E-mail | Web | 29. května 2017 v 0:17 | Reagovat

canadian pharmacy cialis 100mg

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis generic

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cialis online</a>

    40 mg generic cialis compare

21 Alexeybet Alexeybet | E-mail | Web | 2. června 2017 v 23:16 | Reagovat

venda online cialis

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">buy cialis</a>

    cialis kaufen ohne vorschrift

22 Liosbet Liosbet | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 3:17 | Reagovat

mexican cialis generic

      http://genericialisasonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cialis generic</a>

    madrid espana cialis

23 EdcDisse EdcDisse | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 16:15 | Reagovat

the general auto insurance
<a href="https://carinsuranceratesvtsk.org/">general car insurance</a>
car insurance mo
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>cheapest auto insurance</a> ’

24 BryDisse BryDisse | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 1:08 | Reagovat

best and cheap car insurance
https://carinsuranceratesvtsk.org/
hartford auto insurance
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>cheapest car insurance</a> ’

25 ByvPlomia ByvPlomia | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 14:51 | Reagovat

car insurance estimator
https://comparecarinsurancemiol.org/
car insurance mn
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>cheap auto insurance</a> ’

26 Knyhidly Knyhidly | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 21:55 | Reagovat

insure
https://carinsuranceratesaxry.org/
low auto insurance quotes
<a href="https://carinsuranceratesaxry.org/">car insurance quotes comparison</a> ’

27 BryDisse BryDisse | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 0:01 | Reagovat

car insurance tx
https://carinsuranceratesvtsk.org/
american family insurance payment
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>best car insurance companies</a> ’

28 Kanscoold Kanscoold | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 17:43 | Reagovat

payday loan company in - http://loansbadnmicredit.org/
loans <a href=http://loansbadnmicredit.org/>loans bad credit</a> ’

29 NtyIrrict NtyIrrict | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 1:53 | Reagovat

national debt relief - https://paydayxrnloans.org/
payday cash advance <a href=https://paydayxrnloans.org/>payday loans online</a> ’

30 Becendofe Becendofe | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 5:51 | Reagovat

online loans monthly payments - https://paydaynuiloans.org/
100 no fax payday loan <a href="https://paydaynuiloans.org/">online payday loans no credit check</a> ’

31 MzuChiect MzuChiect | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 5:29 | Reagovat

cheap loans bad credit
<a href="https://paydaymmkloans.org/">payday cash loan</a>
business loans bad credit
<a href=https://paydaymmkloans.org/>get payday loan</a> ’

32 Lmmnimmits Lmmnimmits | E-mail | Web | 2. září 2017 v 0:46 | Reagovat

best payday loans uk
<a href="https://loansbadxnycredit.org/">bad credit loans</a>
debt help
<a href=https://loansbadxnycredit.org/>personal loans bad credit</a> ’

33 LnuChiect LnuChiect | E-mail | Web | 2. září 2017 v 6:00 | Reagovat

student loan consolidation
<a href="https://paydayerhloans.org/">loans payday</a>
payday loans direct lender
<a href=https://paydayerhloans.org/>payday cash loan</a> ’

34 BmaArtich BmaArtich | E-mail | Web | 2. září 2017 v 11:43 | Reagovat

loan calculator
<a href="https://paydayfnifloans.org/">pay day loan</a>
a faxless payday loan
<a href="https://paydayfnifloans.org/">online payday loans</a> ’

35 LmnExpomi LmnExpomi | E-mail | Web | 5. září 2017 v 17:22 | Reagovat

lowest price viagra - http://fuyviagraf.com/
herbal viagra reviews <a href=http://fuyviagraf.com/>cheap viagra</a> ’

36 Vtyecosse Vtyecosse | E-mail | Web | 5. září 2017 v 18:39 | Reagovat

online check advance - http://personalnerloan.org/
payday cash loan <a href=http://personalnerloan.org/>unsecured personal loans</a> ’

37 JntSkyday JntSkyday | E-mail | Web | 6. září 2017 v 3:14 | Reagovat

buy cialis 20mg - http://haycialis.com/
cheap cialis tablets <a href="http://haycialis.com/">cialis</a> ’

38 LloBroarp LloBroarp | E-mail | Web | 6. září 2017 v 16:46 | Reagovat

viagra pfizer online
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra pills</a>
viagra brands
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra</a> ’

39 DdrIrrict DdrIrrict | E-mail | Web | 7. září 2017 v 18:42 | Reagovat

1 hour payday loans - http://paydayloansvrrt.net/
anyday payday loans <a href=http://paydayloansvrrt.net/>quick cash loans</a> ’

40 GryuCrofe GryuCrofe | E-mail | Web | 8. září 2017 v 10:35 | Reagovat

approval payday loan - http://cashadvancegtrtyu.net/
bad credit car loan <a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>cash advance now</a> ’

41 DdrIrrict DdrIrrict | E-mail | Web | 8. září 2017 v 15:18 | Reagovat

credit debt management - http://paydayloansvrrt.net/
tax debt relief <a href=http://paydayloansvrrt.net/>3 month payday loans</a> ’

42 Dwxjendofe Dwxjendofe | E-mail | Web | 8. září 2017 v 18:55 | Reagovat

fast cash loan - http://installmentloanwefg.net/
poor credit loan <a href="http://installmentloanwefg.net/">personal installment loans poor credit</a> ’

43 Vryimmits Vryimmits | E-mail | Web | 9. září 2017 v 11:04 | Reagovat

instant payday loan no credit
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance credit card</a>
payday loan online no credit check
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>cash advance online</a> ’

44 LnuvChiect LnuvChiect | E-mail | Web | 9. září 2017 v 11:05 | Reagovat

advance loans
<a href="http://cashadvancegtrtyu.net/">payday loan</a>
loans bad credit
<a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>cash advance america</a> ’

45 BmadArtich BmadArtich | E-mail | Web | 9. září 2017 v 11:21 | Reagovat

speedy cash payday loans online
<a href="http://installmentloanwefg.net/">personal installment loans</a>
pls payday loan store
<a href="http://installmentloanwefg.net/">instant payday loans</a> ’

46 Vryimmits Vryimmits | E-mail | Web | 9. září 2017 v 21:43 | Reagovat

affiliate payday loan
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance</a>
national debt relief
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>cash advance america</a> ’

47 BazExpomi BazExpomi | E-mail | Web | 10. září 2017 v 20:37 | Reagovat

female libido viagra - http://viagrapaoe.com/
brand generic online viagra <a href=http://viagrapaoe.com/>cheap viagra</a> ’

48 Drvbpreera Drvbpreera | E-mail | Web | 10. září 2017 v 20:41 | Reagovat

alcohol and viagra - http://viagracefo.com/
cheap viagra <a href="http://viagracefo.com/">viagra online</a> ’

49 LaloBroarp LaloBroarp | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:00 | Reagovat

viagra 100mg price
<a href="http://viagrapaoe.com/">viagra online</a>
brand name viagra on line
<a href=http://viagrapaoe.com/>viagra price</a> ’

50 LaloBroarp LaloBroarp | E-mail | Web | 12. září 2017 v 20:36 | Reagovat

viagra plus
<a href="http://viagrapaoe.com/">cheap viagra</a>
cheap viagra pills
<a href=http://viagrapaoe.com/>viagra</a> ’

51 AasxKayamy AasxKayamy | E-mail | Web | 13. září 2017 v 1:02 | Reagovat

generic viagra canada
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra price</a>
buy viagra soft online
<a href=http://viagrapbna.com/>buy viagra</a> ’

52 Vrysimmits Vrysimmits | E-mail | Web | 14. září 2017 v 3:39 | Reagovat

payday loans online same day
<a href="https://cashadvancemuil.com/">cash advance</a>
fast payday loan
<a href=https://cashadvancemuil.com/>cash advance</a> ’

53 LmuiKayamy LmuiKayamy | E-mail | Web | 14. září 2017 v 21:47 | Reagovat

low cost viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra generic</a>
buy cheap brand viagra
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>generic viagra</a> ’

54 LmuiKayamy LmuiKayamy | E-mail | Web | 15. září 2017 v 15:04 | Reagovat

viagra 100mg side effects
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">generic viagra</a>
online viagra sales
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>generic viagra</a> ’

55 Lmldamupt Lmldamupt | E-mail | Web | 19. září 2017 v 9:15 | Reagovat

kamagra viagra
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
viagra and high blood pressure
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’

56 FawdBroarp FawdBroarp | E-mail | Web | 19. září 2017 v 19:48 | Reagovat

pfizer viagra online
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
generic viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

57 CevKayamy CevKayamy | E-mail | Web | 19. září 2017 v 23:58 | Reagovat

buy viagra online no prescription
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra price</a>
buy viagra pills
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>generic viagra</a> ’

58 FvezxCrofe FvezxCrofe | E-mail | Web | 20. září 2017 v 20:16 | Reagovat

bad credit non payday loans - http://personalacrb.org/
bad credit installment loans <a href=http://personalacrb.org/>personal loan bad credit</a> ’

59 Bbnvendofe Bbnvendofe | E-mail | Web | 20. září 2017 v 23:27 | Reagovat

bad credit non payday loans - http://paydayvax.org/
online payday advance loans <a href="http://paydayvax.org/">pay day loans</a> ’

60 Bbmjkscoold Bbmjkscoold | E-mail | Web | 21. září 2017 v 1:00 | Reagovat

best online payday loan - http://paydayhhkl.org/
bad credit personal installment loan <a href=http://paydayhhkl.org/>online payday loans</a> ’

61 Btbnhscoold Btbnhscoold | E-mail | Web | 21. září 2017 v 13:47 | Reagovat

I enjoy the info on your web sites. Thanks a ton!

62 OnxzCrofe OnxzCrofe | E-mail | Web | 21. září 2017 v 13:47 | Reagovat

Many thanks very useful. Will share website with my buddies.

63 HhhjChiect HhhjChiect | E-mail | Web | 21. září 2017 v 22:12 | Reagovat

credit card debt consolidation
<a href="http://personalacrb.org/">easy personal loan</a>
quick personal loans
<a href=http://personalacrb.org/>personal loans</a> ’

64 Bvbnimmits Bvbnimmits | E-mail | Web | 22. září 2017 v 1:33 | Reagovat

are internet payday loans legal
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday loan online</a>
unsecured personal loans bad credit
<a href=http://paydayhhkl.org/>same day payday loan</a> ’

65 BlopJoycle BlopJoycle | E-mail | Web | 22. září 2017 v 13:11 | Reagovat

bad credit payday loans
<a href="http://loansvtna.org/">payday loans</a>
one hour payday loan
<a href=http://loansvtna.org/>payday loans no credit check</a> ’

66 VffgInasp VffgInasp | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:09 | Reagovat

cialis dosage 40 mg
<a href="http://cialisivndh.com/">online cialis</a>
cialis 20mg generic
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis generic</a> ’

67 Ffvsliply Ffvsliply | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:09 | Reagovat

cialis 20 mg side effects
<a href="http://cialisovnnc.com/">generic cialis</a>
cialis one a day
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis online</a> ’

68 VffgInasp VffgInasp | E-mail | Web | 23. září 2017 v 1:29 | Reagovat

side effects cialis
<a href="http://cialisivndh.com/">generic cialis</a>
overnight cialis delivery
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis online</a> ’

69 Scrbsminge Scrbsminge | E-mail | Web | 23. září 2017 v 10:49 | Reagovat

ordering cialis
<a href="http://cialisofkl.com/">online cialis</a>
cialis sale
<a href=http://cialisofkl.com/>cheap cialis</a> ’

70 Scrbsminge Scrbsminge | E-mail | Web | 23. září 2017 v 13:03 | Reagovat

cialis toronto
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis buy</a>
canadian pharmacy cialis
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis buy</a> ’

71 VqvqInasp VqvqInasp | E-mail | Web | 24. září 2017 v 14:24 | Reagovat

cialis canada no prescription
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
does cialis work for women
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

72 Ffvgsliply Ffvgsliply | E-mail | Web | 24. září 2017 v 14:28 | Reagovat

cialis generic vs brand
<a href="http://veucialis.com/">cialis online</a>
cialis once a day pill
<a href=http://veucialis.com/>buy cialis</a> ’

73 KencGroona KencGroona | E-mail | Web | 24. září 2017 v 16:39 | Reagovat

substitute viagra
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra online</a>
female viagra uk
<a href=http://viagrapbna.com/>cheap viagra</a> ’

74 FsvOxycle FsvOxycle | E-mail | Web | 24. září 2017 v 18:03 | Reagovat

cialis soft tabs online pharmacy
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cheapest brand cialis
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

75 LdvBluept LdvBluept | E-mail | Web | 25. září 2017 v 3:50 | Reagovat

sample viagra
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra online</a>
viagra oral
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

76 BhnjBroarp BhnjBroarp | E-mail | Web | 25. září 2017 v 18:39 | Reagovat

viagra uk sales
<a href="http://viagracekan.com/">viagra online</a>
viagra costs
<a href=http://viagracekan.com/>generic viagra</a> ’

77 BbnhKayamy BbnhKayamy | E-mail | Web | 25. září 2017 v 18:39 | Reagovat

is generic viagra safe
<a href="http://viagrakjkmn.com/">buy viagra</a>
buy viagra soft
<a href=http://viagrakjkmn.com/>viagra</a> ’

78 Drvpbpreera Drvpbpreera | E-mail | Web | 26. září 2017 v 22:54 | Reagovat

cheap viagra no prescription - http://viagraonszb.com/
get viagra <a href="http://viagraonszb.com/">cheap viagra</a> ’

79 OrbuCrofe OrbuCrofe | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:05 | Reagovat

I delight in the information on your websites. With thanks!

80 Mirka Mirka | E-mail | 28. září 2017 v 10:22 | Reagovat

Holubice se 3 klíčema v zobáku ..chtěla bich vědět co to znamená :)

81 IkmeJoycle IkmeJoycle | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:45 | Reagovat

cash loans bad credit
<a href="https://paydayrvjlo.com/">online payday loan</a>
a payday loan company
<a href=https://paydayrvjlo.com/>fast payday loan</a> ’

82 FvthsArtich FvthsArtich | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:12 | Reagovat

tax debt
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance loans</a>
online payday advance loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a> ’

83 IkmeJoycle IkmeJoycle | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:23 | Reagovat

payday loan in texas
<a href="https://paydayrvjlo.com/">online payday loan</a>
loans poor credit
<a href=https://paydayrvjlo.com/>online payday loan</a> ’

84 FvrcChiect FvrcChiect | E-mail | Web | 30. září 2017 v 13:37 | Reagovat

best payday loans uk
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">payday loans near me</a>
installment loans bad credit
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>payday loans online same day</a> ’

85 BhecHauddy BhecHauddy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:18 | Reagovat

100 approval bad credit payday loans
<a href="https://badcreditnyrc.org">fast payday loans</a>
student loan forgiveness
<a href=https://badcreditnyrc.org>payday advance</a> ’

86 FebbArtich FebbArtich | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:18 | Reagovat

get loan
<a href="https://paydaykmae.com">payday advance</a>
a plus payday loan
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a> ’

87 FvteJoycle FvteJoycle | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:24 | Reagovat

cash advances payday loan
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loans bad credit</a>
lead loans
<a href=https://loansonlinevaec.org>same day payday loan</a> ’

88 FvrcChiect FvrcChiect | E-mail | Web | 1. října 2017 v 6:19 | Reagovat

bad credit payday loans online
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance american express</a>
personal loan
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>cash advance america</a> ’

89 LvvodGuenue LvvodGuenue | E-mail | Web | 2. října 2017 v 4:15 | Reagovat

brand viagra online - http://viagrapfhze.com/
viagra jelly <a href=http://viagrapfhze.com/>viagra price</a> ’

90 FwjjJoycle FwjjJoycle | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:44 | Reagovat

fresno california
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans</a>
best payday loan site
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans</a> ’

91 VbwgxIrrict VbwgxIrrict | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:32 | Reagovat

check cashing loan - https://paydayllae.com/
quick bad credit loan <a href=https://paydayllae.com/>best payday loans</a> ’

92 BbtbKayamy BbtbKayamy | E-mail | Web | 12. října 2017 v 0:40 | Reagovat

buy viagra on line
<a href="http://viagraonline-getonl.com/">viagra dose</a>
viagra england
<a href=http://viagraonline-getonl.com/>order viagra</a> ’

93 JtnbvbChiect JtnbvbChiect | E-mail | Web | Středa v 23:36 | Reagovat

anyday payday loans
<a href="https://paydaycnrs.net/">online payday loan</a>
loan with bad credit
<a href=https://paydaycnrs.net/>payday loans</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama