↓ A NEBO ↓

>>www.mujsuperbox.cz <<

________________________________________________________

Tetování - význám motivů ( Ptactvo )

14. listopadu 2011 v 15:29 | Andenka |  Tattoo Meanings


Aktualizace:30.3.2015
Obecná charakteristika ptactva je neméně zajímavá, než charakteristiky konkrétních druhů. Ať už skuteční, nebo bájní ptáci, jako je například fénix, patří po staletí mezi nejoblíbenější náměty ze světa zvířat. Provedení bývá různé, ptáci samotní, ptáci spojeni s květem, v hnízdě, v letu, sedící na větvi nebo jako součást velkého motivu inspirovaného faunou. Ptáci jsou nositelem metafor, evokují a symbolizují nálady a také charakteristické vlastnosti či životní etapy a různá životní období. Tetováním některého z druhů ptactva lze vyjádřit emoce, mají své role v mytologii, v příbězích, pohádkách a bájích z všech koutů světa. Máme ptáčky kolibříky, papoušky, vlaštovky a jiné barevně hrající, pak máme tematicky vážnější, to jsou sovy, krkavci, vrány a nebo ptáky s puncem nejvážnějším, jako je sova či orel. V indiánské mytologii jsou například orel a krkavec posvátní ptáci, orel je duchem svobodného válečníka, krkavec je zase hrdinou, ale i zrádným nepřítelem, který je spojencem magického pólu života, tedy je vyhledáván šamany a kouzelníky. Opakem je křesťanská víra, kde je krkavec znázorněn jako symbol zla. Ve víře hraje ptactvo velmi silnou roli, setkáme se zde také s holubicí, rackem či ledňáčkem. Obecně černí a tmavší ptáci jsou zvěstováním zla, naopak světle zbarvení jsou nositelem zpráv dobrých. Určitě největší obdiv a úctu u nás ptáci získávají díky své schopnosti létat, kterou jim lidská říše závidí. Let je symbolem duše, která putuje do záhrobí, cesta do pekla, do ráje nebo do věčných lovišť. Stejně jako je znázorněním krásy a dokonalosti přírody, toho, že člověk nikdy přírodu nedostihne. Různé východní filozofie spatřují v letícím ptáku symbol naděje, která se blíží. To je tak ve stručnosti, co se asi tak nejvíce váže k těmto opeřencům. My se nyní pustíme do konkrétních případů.

V současné době se tetují snad všechny druhy, pštros, plameňák, papoušek, tukan, tučňák… Ale i klasika jako vrány, vrabci, sovy, orli, vlaštovky či salašníci. My se podíváme na ty, jejichž význam je dohledatelný.

Vlaštovka - ano, začneme klasikou, která dnes se zrodem nové vlny oldschoolu ožívá. U vlaštovky ovšem pozor, můžeme si jí často poplést se salašníkem, ke kterému se také dostaneme. V Americe žijící ptáček salašník totiž vypadá a v tématice tetování je znázorněn právě tak, jako vlaštovka a jediné poznávací znamení, jak je odlišit, je barva. Salašník se zobrazuje s modrým hřbetem a křídly, jeho prsa a spodní strana hlavičky jsou pak červené. Tak schválně, kolik z vás si teď uvědomilo, že podle barev je jeho vlaštovka vlastně salašníkem? Nu, jeho význam si ještě povíme, teď tu máme ale vlaštovku, námořnický symbol štěstí. Kromě štěstí tento ptáček znamenal návrat, vlaštovky se jak je známo vrací, takže se často tetuje jako symbol návratu. Jedna jako návrat domů, dvě jako příklad věčného navracení se k rodičům, jedna za maminku, jedna za tatínka. Kromě návratů a štěstí také vlaštovka hlásí příchod jara, je tedy posel naděje, zvěstovatel šťastného období. Tetují se často v páru, se šerpou, s květy nebo s věnováním, protože patří i do vzpomínkové tématiky. Mohou být symbolem plodnosti a péče o potomky, matky si je také často tetují jako symbol svých ratolestí. Poutníci zase věří, že jim přinesou stálost, dobro a víru během jejich pouti. Tento význam si od nich také přebírají cestovatelé. Vlaštovčí pár spolu zůstává po celý život, proto často tetované po dvou, proto symbol věrnosti a oddanosti, ovšem pozor na Japonsko, tam je naopak symbolem zrady, ale proč, to bohužel netuším. Budoucí změna k dobrému, znak toho, že se země blíží, to je dávný odkaz vlaštovky v tetováži námořnické. Když už tu máme námořníky, tam se ještě objevuje vlaštovka probodnutá dýkou, nebo vlaštovka, která je doplněná o srdce probodnuté dýkou - tato tetováž patří do skupiny vzpomínkových a značí památku na osobu, která zahynula na moři.


Salašník - aneb bratříček vlaštovky z Ameriky. Ptáček, který je skoro stejný, tetuje se také v rozletu, dokonce i tvar těla odpovídá sestřičce vlaštovce. Symboliku má také téměř stejnou - dobro, štěstí, příchod jara a tak dále. Kromě toho se pojí s pevným zdravím a často se stává symbolem podnikavců, jako symbol dobrého businessu. Jeho barva je jasně modrá, podobá se jasné obloze nebo modrému porcelánu, symbolizuje velice pozitivní a radostný náboj. Salašníka si tetují lidé, kteří věří ve své sebevědomí, věří ve své životní štěstí a v to, že si vybrali dobrou cestu životem. Mrtvý salašník je často tetovaný motiv, například napíchnutý na kůl nebo jeho mrtvé tělo schoulené do klubíčka, toto je symbol zklamání, které vás v životě zasáhlo a nechcete na něj zapomenout, neboť je vám radou do dalšího života. Stejně tak může ale mrtvý salašník značit ztracenou nevinnost, ať už tu sexuální, nebo například co se týče kriminality, drog a ta dále. Obecně ale platí za pozitivní symbol a podobně jako vlaštovka je součástí veselých barevných tetováží.


Plameňák - král v růžové barvě. Tento pták je symbolem nedosažitelné krásy přírody a tetují si jej lidé, kteří obdivují právě onu dokonalost a estetičnost přírody. Často jej vyhledávají umělci, kteří oceňují smyslnou podobu tohoto opeřeného krasavce. Obecně je symbolem krásy, krásy přirozené, estetického citu, ale také čistoty, jakou tento pták vyzařuje a jak na okolí působí.

Jeřáb - symbol míru a naděje v Japonsku, kde je častým námětem v tradičním umění. Jeřáb je ochránce, evokuje velkým, až skoro dvoumetrovým rozpětím křídel, které má možnost ochraňovat. Takže v tom spočívá jeho hlavní význam. Má také možnost vynášet nás výš, k duchovnu, k sobě samému. Říká se, že jeho křídla mají schopnost vynést duši zemřelého až do ráje, pokud si to ona duše zaslouží. Mimoto je symbolem lásky partnerské, což se pojí k jejich rituálu námluv. Milenecké tetování jej vyhledává jako znak lásky, erotička a věrnosti. Což je opakem u indiánů, kde byl za znak samoty a nezávislosti. Zde se jasně ukazuje, že co kultura, to jiné vysvětlení. Je zvláštní, proč indiáni zvolili samotu, protože jeřáb obecně žije v koloniích a je ptákem společenským.


Vrabec, jiřičky a jiné drobné ptactvo - tyto maličcí a skromní ptáčci nás nutí projevit ochranitelské pudy a přesně to je onen význam. Jiřičky či zebřičky jsou symbolem dětí, vrabec zase symbolem obyčejného, leč okouzlujícího společníka. Drobní ptáčkové, jako je například i sýkorka nebo ledňáček, jsou symboly dětského pohledu na svět, skromnosti, lásky ke skromnému projevu přírody bez honosných per a barev. Jsou opakem pávů a jiných honosných zvířat, které obdivujeme pro jejich krásu, tyto ptáčky milujeme právě pro jejich skromný a maličký vzhled a jsou vyhledáváni právě lidmi, kteří takoví touží být, ač maličkým, tak velkolepým.


Páv, aneb pýcha. To už nám říkali jako malý dětem, pyšný jako páv, pamatujete? Pýcha, marnivost, chlubení se, arogance, okázalost. To vše se s pávem pojí. Symbolizuje v první řadě půvab, ozdobu, nádheru, stejně jako je znakem dobrého rodu. Páv s korunkou pak získává ještě více na své hodnotě. Jedna z legend říká, že všechny živé bytosti byli stvořeny z kapek, které skanuly z pavích per. Na východě je páv znakem božství, postavení, moci a krásy, ale né krásy přirozené, nýbrž krásy movité, získané. Páv se tetuje celý, nebo jen paví pera, které jsou symbolem prohřešků, zatajených a ukrytých hříchů. Krev z páva odhání zlé duchy a paví pohled prý dokáže ze zlého člověka vyhnat zlou povahu. Hlavním důvodem tetování páva je ale právě ona okázalost, honosnost a krása.


Labuť - podobně jako páv, i ona je krásné zvíře, avšak páv se chlubí peřím a barvou, kdežto labutě jsou bílé, čisté a přirozené krasavice. Labutě s korunkou jsou symboly labutích princezen, zakletých duší a víl. Ale také věčné samoty. Labuť při ztrátě partnera žije v osamění, je tedy symbolem samoty, ztráty, bolesti a truchlení po ztrátě. Symbol věrné lásky, samoty v lásce, ale také symbol odpuštění či ženské čistoty, to všechno najdeme v labuti.


Sova, má oblíbená paní z ptačí říše. Sova je posel zla, když v lese zahouká sova, zbytek lesa ví, že se blíží nebezpečí. V mytologii pohanů je tedy zvěstovatelem zla, symbolem samoty, nočního života a obecně panuje za symbol negativního typu. Ovšem pokud se podíváme do mytologie antické a východní, nalezneme moudrost. U keltských bájí sovu najdeme jako ztělesněné duchy a jejich houkání je právě forma komunikace mezi duchy. Sova se pojí s věděním, avšak nejen s tím dobrým, jako je moudrost, ale i s věděním, které je spojenou s magií a to i s černou. Takže sova je nejen moudrost a životní vědění nabité zkušenostmi, ale i ta stinná stránka. Pokud Apač slyšel sovu, blížila se smrt. Sova je tajemná průvodkyně nočním životem, její majitel je tedy taky tajemný. Majitel tetované sovy je člověk, který si je vědom své moudrosti, avšak ví, že jí získal i díky špatným krokům ve svém životě. Svahilci věří, že sova je posel nemocí, v Africe obecně jsou poslem čarodějnic. Jejich výrazné oči mají být také komunikační formou s temnou magií. Paradoxem je, že sovu tedy různé kultury vnímají spíše negativně, ale sama o sobě je sova vykládána v mytologii evropské jako ochránkyně, což plyne z pohanské báje o tom, že houkající sova upozorňuje zbytek lesa na nebezpečí a radí jim se ukrýt.


Orel - k orlu se pojí i káňata a podobné druhy, je to pták silný a je to odvěký symbol slunce. V indiánské a později motorkářská symbolice je znakem svobody, dokáže vyletět až ke slunci na úpatí hor a vzápětí se snese dolů, je tedy neomezený, volný a nezkrotný, navíc také vzácný. To vše jsou jeho zajímavé atributy. Byl pozvednut na nejvyšší symbol svobodné duše a svobodného člověka, milují jej rebelové a lidé nespoutaní, lidští dravci. Je také symbol moci, to dokazují i erby a středověké znaky, kde se orel vyskytoval. Indiánští bojovníci od něj čerpali sílu z nebes, to dnes vyhledávají sportovci nebo závodníci. Ve starém Mexiku byl orel dokonce bohem, a to bohem všeho rostlinstva. V křesťanském světě jej najdeme jako symbol apoštola Jana, jako atribut a metaforu ostražitosti. Během křížových výprav byl orel přijat jako symbol pro vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem. Podíváme - li se do moderních dějin, najdeme orla ve formě orla germánského a to jako znak nacistického Německa. Kromě toho nalezneme orla například v logu spousty motorkářských klubů a prodejců, to značí spojitost s onou svobodou, která je pro orla znakem numero uno.


Holubice - v křesťanství symbol Ducha svatého, symbol pevniny v příběhu o tom, jak se Noe plavil po potopě a holubice nesla snítku olivy v zobáku a značila, že zem suchou našla. Na rozdíl od krkavce, který ji nenašel. Holubice si tam vybudovala jasné místo na poli symboliky naděje, dobrých časů a míru. Symbol míru se poté stal celosvětovým. Staré indiánské kmeny věří, že odlet holubice značí odlet duše z těla po smrti. Takže kromě míru a naděje je také symbolem památky a často se objevuje ve vzpomínkové tetováži.


Fénix - bájné zvíře, které najdeme v mytologii, v pohádkách, v moderních sci-fi filmech a tak dále. V evropských bájích je znakem slunce, na konci každého dne zemře v plamenech a ráno opět povstane z popela, takže si jej staří Evropané pojili se sluncem, které večer zapadá a ráno vychází. Je také silným symbolem znovuzrození, lidské síly, vzkříšení, odchod ze starého světa a zrod nového, začátek a konec, nekonečno nebo symbol věčnosti. Symbolizuje výhru života nad smrtí, takže si jej často tetují lidé, kteří unikli smrti ze spárů, například překonali zlou nemoc či vážné nehody. Je také symbolem nesmrtelnosti, ve kterou věří zejména východní filozofie. Fénix vzplane sám, na hranici, kterou si sám vybuduje z vonných větévek. Jeho tělo shoří a druhého dne se z vlastního popela opět narodí a tak to probíhá po dobu 500 let, tak dlouho bájný pták žije. Tetují si jej milovníci pohádek, Ti co věří v magii a říši kouzel. Je symbol elegance, cti, křehkosti, krásy, dobroty. Kromě toho je velmi významným symbolem čistoty, protože každodenní vzplanutí značí očistu, proměnu ohněm.Co se týče reálných ptáků, dále se tetují ledňáčci, tučňák, pštros, ale i slepice, holub, krkavec, vrána a v dnešní době už se vlastně setkáme s jakýmkoliv motivem. Ty už jsou ale spíše osobního charakteru a pro každého znamenají něco jiného. Krkavec, havran či vrána bývají symboly negativní, motiv smrti, lsti, magie a kouzel. Naopak papoušek se může pojit s pirátem, může být symbolem exotiky a tak dále, pštros s hlavou v písku znamená, že strkáte hlavu do písku a utíkáte před problémy. Je toho moc a moc a moc a pokud máte nějakého ptáčka, který tu není, nebojte se nám napsat komentář co a kde a proč máte. V poslední řadě se podíváme na jednoho ptáčka bájného a to na fénixe.

DALŠÍ VÝZNAMY K TETOVÁNÍM NAJDETE >> ZDE <<


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (132)
Zobrazit starší komentáře

101 DvenrenArtich DvenrenArtich | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 15:42 | Reagovat

bad credit loans
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday advance</a>
personal loans with bad credit
<a href="https://1paydayloansonline.com/">small loans</a>

102 JthasChiect JthasChiect | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 5:43 | Reagovat

actual payday loan lender
<a href="https://24hrspaydayloans.com/">same day payday loans</a>
quick cash payday loans
<a href=https://24hrspaydayloans.com/>payday loans</a>

103 DbsggArtich DbsggArtich | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 14:16 | Reagovat

payday loan and
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday loans near me</a>
auto loans
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday loans online</a>

104 JtbwwChiect JtbwwChiect | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:21 | Reagovat

500 payday loans
<a href="https://loansonlinevaec.org/">payday loan</a>
plaingreenloans com
<a href=https://loansonlinevaec.org/>payday loans near me</a>

105 JwemChiect JwemChiect | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 10:28 | Reagovat

biggest cash payday loan
<a href="https://personalaae.org/">payday loans online direct lenders only</a>
poor credit loans
<a href=https://personalaae.org/>payday loans</a>

106 ZbstAntews ZbstAntews | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 4:08 | Reagovat

ca payday loan laws
<a href="https://paydayvtuloans.com/">cash advance loan</a>
fast online payday loans
<a href=https://paydayvtuloans.com/>cash advance definition</a>

107 DmdArtich DmdArtich | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 2:24 | Reagovat

cash america payday loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">direct lender payday loans</a>
apple fast cash payday loan
<a href="https://installmentokmloan.com/">loans online</a>

108 JbscChiect JbscChiect | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 3:38 | Reagovat

cash now
<a href="https://paydayacerloans.com/">payday loans near me</a>
actual payday loan lenders
<a href=https://paydayacerloans.com/>instant payday loans</a>

109 Mndknona Mndknona | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 3:53 | Reagovat

how does viagra work
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra side effects</a>
viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra alternatives</a> ’

110 Mbsknona Mbsknona | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 14:15 | Reagovat

buy viagra online at
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra pill</a>
pfizer viagra brand sale
<a href="http://newmed1onlinev.com/">get viagra</a> ’

111 FwenOxycle FwenOxycle | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 14:38 | Reagovat

cialis for order
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis generic canada
<a href="http://retcialis.com/">cialis 20mg</a> ’

112 FndOxycle FndOxycle | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 14:44 | Reagovat

cialis buy online
<a href="http://haycialis.com/"></a>
cialis tadalafil 10mg
<a href="http://haycialis.com/">order cialis</a> ’

113 Gevsliply Gevsliply | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 17:00 | Reagovat

cialis once a day pill
<a href="http://jrucialis.com/">cheapest cialis</a>
generic cialis from canada
<a href=http://jrucialis.com/>cialis</a> ’

114 Writing Online Writing Online | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 14:44 | Reagovat

essays <a href="https://essays.us.com">write essays for me</a> essay for college admission <a href=https://essays.us.com>rules of writing essay</a>

115 Quick Loans Quick Loans | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 23:01 | Reagovat

payday loan no fax <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> payday loan no fax <a href=https://paydayloan.us.org>paydayloan com</a>

116 Easy Payday Loan Easy Payday Loan | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 3:30 | Reagovat

free loans no credit check <a href="https://paydayadvance.us.com">fast cash advance</a> fast cash advance <a href=https://paydayadvance.us.com>quick cash payday loans</a>

117 Mhtendofe Mhtendofe | E-mail | Web | 1. února 2018 v 21:28 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
payday cash loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday loans</a>

118 BrvsChiect BrvsChiect | E-mail | Web | 4. února 2018 v 0:37 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">best payday loans</a>
quick and easy payday loan <a href=https://onlineloan.us.org/>same day payday loans</a>

119 Easy Payday Loan Easy Payday Loan | E-mail | Web | 6. února 2018 v 1:58 | Reagovat

no fax payday loan <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> no fax payday loan <a href=https://paydayloan.us.org>payday loans no fax</a>

120 Online Homework Online Homework | E-mail | Web | 9. února 2018 v 12:34 | Reagovat

paper writing <a href="https://writemypaperforme.us.com">pay for someone to write my paper</a> write my paper for me <a href=https://writemypaperforme.us.com>writing paper</a>

121 Loans Loans | E-mail | Web | 10. února 2018 v 12:09 | Reagovat

online personal loans <a href="https://loansonline.us.com">installment loans bad credit</a> loans online <a href=https://loansonline.us.com>loans online</a>

122 Grdabamp Grdabamp | E-mail | Web | 22. února 2018 v 20:11 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">buy cialis</a>
cialis long term effects
<a href=http://buycialisomskc.com/>generic cialis</a> OK’

123 GbdSkyday GbdSkyday | E-mail | Web | 23. února 2018 v 17:32 | Reagovat

cialis pill - http://cialisonlineoansx.com/
cost of cialis <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis</a> ’

124 DvsIncus DvsIncus | E-mail | Web | 28. února 2018 v 4:42 | Reagovat

viagra drug store
<a href=http://cheaperectilepills.com/>over counter erectile pills</a>
viagra generic online
<a href="http://cheaperectilepills.com/">viagra online</a> OK’

125 Ondcknona Ondcknona | E-mail | Web | 1. března 2018 v 1:53 | Reagovat

viagra 100mg dosage
http://freeerectilepills.com/
discount viagra
<a href="http://freeerectilepills.com/#">erectile dysfunction</a> OK’

126 Fbddrulp Fbddrulp | E-mail | Web | 1. března 2018 v 20:13 | Reagovat

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ viagra costs <a href=http://cheaperectilepills.com/>viagra online</a> ok’

127 FfvExeft FfvExeft | E-mail | Web | 3. března 2018 v 22:29 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">viagra</a>
viagra pills uk
<a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>herbal erectile dysfunction pills</a>  OK’

128 StevenPruse StevenPruse | E-mail | 10. března 2018 v 17:56 | Reagovat

<a href=http://art.irk.dating/dosug/>Проститутки Иркутска</a>

129 MichaelHitle MichaelHitle | E-mail | 13. března 2018 v 6:22 | Reagovat

<a href=">Travel and tourism essay writing</a>

130 Maz77uTib Maz77uTib | E-mail | Web | 31. března 2018 v 10:59 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">buy best cheapest essay</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">buy best cheapest essay</a>

131 zomqTib zomqTib | E-mail | Web | 31. března 2018 v 20:38 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">me an essay cheapest</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">me an essay cheapest</a>

132 o0zTib o0zTib | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 16:28 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">cheapest essay help</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">cheapest essay help</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama